Obraz milosrdného Ježiša

Korunka za zomierajúcich

"Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú. Vedz o tom, že milosť večnej spásy niektorých duší v poslednej chvíli závisela od tvojej modlitby."
Denníček
1777

„Korunka za zomierajúcich“ je duchovné dielo schválené rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, ako apoštolské dielo Rožňavskej diecézy.

Taká je moja láska

Pomôž zomierajúcemu

Pošlite SMS v tvare: „meno_zomierajuceho“ (bez úvodzoviek)

na číslo  0948 212 134.

Za zomierajúceho sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva.

* Prosíme písať naozaj iba 1 slovo do správy. Uľahčíte tým automatické spracovanie SMS.

posli-sms

Preukáž skutok milosrdenstva

Zaregistruj sa do diela vyplnením registračného formulára.

Pri registrácii si vyber deň a čas, kedy Ťa môžeme kontaktovať a poslať Ti prosbu o modlitbu. Každé nami zaslané meno zomierajúceho je potrebné z Tvojej strany potvrdiť spätnou SMS s textom „Amen“.

Vybraný deň a čas modlitby môžeš kedykoľvek zmeniť alebo sa z diela odhlásiť.

 

Prečo sa modliť za zomierajúceho?

Na Slovensku zomrie každý rok vyše 50 000 ľudí, čo je približne 146 osôb denne. Počas pandémie však počet zomierajúcich neustále rastie. Uvedomujúc si tejto náročnej situácie tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, sprevádzajme ich svojou modlitbou, ktorá je najväčším darom, aký môžeme obetovať tým, ktorí zomierajú osamote, lebo im nemôže byť nablízku nikto z rodiny z dôvodu zabránenia šírenia nákazy. Tí, ktorí sa modlia za zomierajúcich si zhromažďujú poklady, ktoré majú večnú hodnotu. Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do diela „Korunky za zomierajúcich“. Stačí len 10 minút na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva na úmysel zomierajúceho, aby sme kúsok nášho života premenili na skutok lásky.

Zomierajúci nás potrebujú

Prameň v udalostiach a slovách Pána Ježiša

Preukazovať pomoc zomierajúcim modlitbou korunky Božieho milosrdenstva má svoj prameň v udalostiach a slovách Pána Ježiša, ktoré sv. sestra Faustína zapísala v Denníčku (napríklad 809-810, 811, 828, 834-835, 880, 1035, 1541, 1565, 1639, 1684, 1698, 1797-1798 a iné). Cieľom diela je pomôcť konkrétnej osobe, ktorá odchádza z tohto sveta.

… v spolupráci s

Kongregáciou sestrier Matky Božieho milosrdenstva

Dielo Korunka za zomierajúcich pri spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho milosrdenstva sprístupňuje telefónne číslo, na ktoré môžete prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Za zomierajúceho sa budú modliť ľudia, ktorí sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Ježišu dôverujem Ti.

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pre dielo „Korunka za zomierajúcich“ vo forme poukázania 2% z dane. Prostriedky budú použité na existenciu diela, pokrytie prevádzkových nákladov a propagáciu diela pre šírenie Božieho milosrdenstva. Vaše 2% z dane môžete poukázať na občianske združenie Paradiso, ktoré spolupracuje s dielom „Korunka za zomierajúcich“.

otec Artur a organizacný tím

Dielo môžete podporiť aj milodarom na číslo účtu:

SK16 0900 0000 0003 0454 7996

Do poznámky prosíme uveďte slovo: „Dar“. 

Za darcov sa denne modlíme v hodine milosrdenstva.

Pán Boh zaplať!

Dobrovzdanie

Klastor sestrier matky bozieho milosrdenstva

Dielo „Korunka za zomierajúcich“, ktoré vzniklo na Slovensku  bolo inšpirované dielom, ktoré vedie Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva v kláštore v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež prevzatý od sestier a použitý s ich láskavým dovolením.