Články Vianoce 2023

Vianoce 2023

Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Iz. 9,5

Dnes sa obnovuje tajomstvo Vianoc. Toto Dieťa, ktoré prináša svetu spásu sa rodí pre nás a pre ľudí našej doby. Rodí sa a prináša radosť a pokoj pre všetkých. Priblížme sa k jasliam, aby sme sa stretli s Máriou a Jozefom a s tým, ktorého očakávali národy. Kontemplujme Kristovu tvár v malom dieťati zavinutom do plienok a uloženom v jasliach. Porov. Lk 2,7 Je to Boh, ktorý prichádza navštíviť svoj ľud, aby viedol naše kroky po cestách pokoja. Pri jeho narodení anjeli spievali: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Lk 2,14  Z betlehemskej maštale sa dnes vznáša naliehavá výzva, aby v ľudských srdciach a v celom svete zavládol pokoj, aby sme boli vierohodnými svedkami lásky, ktorou dobrom dokážeme premáhať zlo a prinášať svetu novú nádej. Požehnané vianočné sviatky a nový rok plný pokoja i milostí praje a v modlitbe vyprosuje

otec Artur a organizačný tím