Svedectvá

Svedectvá

 

Požehnaný deň v Kristovi!
„Tú pomoc, bude potrebovať raz každý z nás, keď nadíde deň stretnutia s Bohom.“ NEBESKÝ OTEC nás očakáva mať všetkých pri sebe, preto ponúka svoje nekonečné milosrdenstvo a aj možnosť poslednej šance cez dôvernú modlitbu korunky Božieho milosrdenstva pri zomierajúcom. Všetko závisí len od našej dobrovoľnej voľby, či chceme blížnemu pomáhať. Každý na svojom poste vie, ako môže tejto veci pomôcť a aj ju zrealizovať. 

– BOHUZNÁMY –

Modlím sa za zomierajúcich všeobecne a bude mi len potešením zdieľať spoločnú cestu odchodu k NÁŠMU Pánovi a uľahčiť im prechod do pripraveného kráľovstva nebeského. Tam nás očakáva všetkých živý Boh a praje si nás tam mať pri sebe. Umožňuje nám cez JEHO MILOSRDENSTVO uľahčiť prechod do večnosti. Som na dôchodku a konečne som pochopila svoje poslanie tu na zemi – vďaka vašej internetovej stránke – modliť sa za zomierajúcich – nepretržite a vyprosovať im u Hospodina Isusa Christa Jeho veľké milosrdenstvo. Ďakujem Vám za túto internetovú stránku.

Dobrý deň! Modlím sa za zomierajúcich každý večer ruženec. Prostredníctvom TV Lux som sa dozvedel o tomto Božom diele. Veľmi by som sa chcel modliť za konkrétnych zomierajúcich. 

Ďakujem za šírenie tohto diela, keď moja túžba môže byť viac použitá pre záchranu zomierajúcich.

– BOHUZNÁMy –

Ďakujem za modlitby, Slávka odišla k Pánovi dnes na sviatok svätého Jána Pavla II. Včera oslávila svoje 70-te pozemské narodeniny a dnes sa narodila pre nebo. Pane, príjmi ju do neba… Amen!

Milí priatelia, veľká vďaka za modlitby. Dnes na sviatok Premenenia Pána o 12:30 si Pán povolal Soničku k sebe do neba, cca o 11:20 tam bol aj kňaz. Keď sme tam chodili so sestričkou aj prijímala sv. prijímanie. Život sa nám neodníma, iba sa premieňa… Prosím o modlitby za ňu, ak jej ešte niečo chýba, aby ju Pán očistil a prijal k sebe do náručia, aj za jej rodičov a celú rodinu, za posilu. Srdečná vďaka.  

Dobrý večer, ďakujeme srdečne za každú modlitbu, Evke sa polepšilo, tak bojujeme a modlíme sa ďalej. Prosíme aj Vás o ďalšie modlitby. PBZ.

Bola to pokojná smrť. Čakalo sa.  Modlili sme sa pri ňom korunku Božieho milosrdenstva.  Verím, že je isto už pri Pánovi.

– Bohuznámy –

Dnes ráno Jozef odišiel k Pánovi, za ktorého sme sa modlili. Kým som nerobila duchovnú službu v nemocnici, nechápala som hĺbku a potrebu modlitieb za zomierajúcich. Som vďačná, že bolo založené toto krásne Božie dielo. S vďakou, úctou a láskou.

Chcem sa poďakovať za modlitbu za umierajúcu Alice. Dnes poobede zaopatrená sviatosťami hneď odišla na večnosť. Vďaka Bohu za Jeho nekonečné milosti.

Václav, za ktorého som prosila o modlitbu, včera v noci zomrel. Ďakujem za duchovnú podporu.

Modlím sa a obetujem svoje bolesti za spásu jeho duše.

Ďakujem pekne, veď čo môže byť v živote dôležitejšie, ako záchrana ľudskej duše. 

– BOHUZNÁMY –

Pochválený buď Ježiš Kristus! Chcem poďakovať modliacim sa za Františka, za ktorého som prosila o modlitby 10. 9. František v piatok odovzdal dušu Pánovi a dnes mal pohreb.

Dobrý deň, 23. 8. 2018 som Vás prosila o modlitby za zomierajúceho strýka Jána. Včera si ho Pán v tichosti povolal k sebe. Ďakujem za Vaše modlitby. Nech Pán žehná Vaše Dielo.

Ďakujem, že pamätáte na zomierajúcich, že im vyprosujete Božie milosrdenstvo.

PBJK. Ďakujem veľmi pekne za zápis do Diela korunky Božieho milosrdenstva – je mi cťou smieť modlitbou korunky sprevádzať umierajúcich v poslednom okamihu ich pozemskej cesty. 

Ďakujem, verím, že v dnešnej dobe je toto Dielo veľmi potrebné.

Já Vám děkuji za toto dílo, jsem vdečná, že se mohu zapojit. 

Ďakujem za zaregistrovanie i za možnosť slúžiť.

Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa teším na túto službu. Rozhodla som sa, že v čase, ktorý som si vybrala aj keď nepríde SMS za konkrétneho človeka, budem sa modliť korunku za toho, kto zomiera a potrebuje modlitbu. Nech Pán požehnáva všetky vaše aktivity.

-Bohuznáma-

Amen. Ďakujem. Nech mu moja skromná modlitba pomôže… Požehnaný večer

Ďakujem dobrotivému Bohu za túto milosť i Vám za túto službu.

Pozdravujeme z Grécka. Tešíme sa, že môžeme s Vami pracovať na záchrane zomierajúcich bratov, skrze modlitby a obety. Ubezpečujeme Vás, že sa poctivo s vami spájame.