Zmena údajov

Vedz, že milosť večnej spásy niektorých duší v poslednej chvíli závisela od tvojej modlitby.​
Denníček 1777

Zmena údajov registrácie