Články Týždeň modlitieb za misie

Týždeň modlitieb za misie

V nedeľu 23. októbra si pripomíname Svetový deň misií. Celý nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za misie a misionárov.

Keby som bola misionárom, niesla by som svetlo viery do vzdialených krajín, aby ťa mohli poznať aj tieto duše. Túžila by som sa pre ne úplne stráviť a zomrieť mučeníckou smrťou, akou si pre mňa a pre ne zomrel ty. Ó, Ježišu, viem veľmi dobre, že môžem byť kňazom, misionárom, kazateľom, môžem zomrieť mučeníckou smrťou skrze úplné sebaobetovanie z lásky k tebe, Ježišu, a k nesmrteľným dušiam (Den. 302).

Modlitbou a umŕtvovaním sa dostaneme do najdivokejších krajov, a takto budeme kliesniť cestu misionárom. Budeme pamätať na to, že ani vojak na fronte nemôže dlho vydržať, ak nie je podporovaný vonkajšími silami, ktoré sa priamo nezúčastňujú na boji, ale sú dodávateľmi všetkého, čo potrebuje – a to misionárovi dopĺňa modlitba (Den. 539).

Dcéra moja, chcem ťa poučiť, ako máš zachraňovať duše obetou a modlitbou. Modlitbou a utrpením zachrániš viac duší ako misionár samotným učením a kázaním (Den. 1767).

Zdroj: milosrdenstvo.sk

foto: rkfustropkov.sk