Články Veľká Noc 2022

Veľká Noc 2022

Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. (Heb 12,14)

Nech pokoj Zmŕtvychvstalého Krista prežaruje naše slová a skutky, aby sme na ceste k svätosti uvideli Pána vo viere a v skutočnosti, v každom človeku s ktorým sa stretneme.

Požehnané veľkonočné sviatky praje a vyprosuje otec Artur a organizačný tím.