Články Modlitba a pôst za Ukrajinu

Modlitba a pôst za Ukrajinu

„Drahí bratia a sestry! V týchto dňoch nami otriaslo niečo tragické: vojna. Opakovane sme sa modlili, aby sa nešlo touto cestou. A neprestávajme sa modliť, naopak, prosme Boha ešte intenzívnejšie. Preto opätovne vyzývam všetkých, aby 2. marca, na Popolcovú stredu, konali Deň modlitby a pôstu za mier na Ukrajine. Ten deň bude na to, aby sme boli nablízku utrpeniam ukrajinského ľudu, aby sme cítili, že sme všetci bratia a vyprosovali od Boha koniec vojny.

Ten, kto vedie vojnu, zabúda na ľudskosť. Nevychádza z ľudu, nehľadí na konkrétny život ľudí, ale pred všetkým uprednostňuje jednostranné a mocenské záujmy. Spolieha sa na diabolskú a zvrátenú logiku zbraní, ktorá je tou najvzdialenejšou od Božej vôle. A dištancuje sa od obyčajných ľudí, ktorí chcú mier a ktorí sú v každom konflikte tými skutočnými obeťami, ktoré na vlastnej koži platia za vojnové šialenstvá.

Myslím na starších ľudí, na tých, ktorí v tomto čase hľadajú útočisko, na matky, ktoré utekajú so svojimi deťmi… Sú to bratia a sestry, pre ktorých je naliehavo potrebné otvoriť humanitárne koridory a ktorých treba prijať.

So srdcom zlomeným z toho, čo sa deje na Ukrajine – a nezabúdajme na vojny v iných častiach sveta, ako je Jemen, Sýria, Etiópia… – opakujem: nech zatíchnu zbrane! Boh je s tými, ktorí vytvárajú pokoj, a nie s tými, ktorí používajú násilie. Pretože tí, ktorí milujú mier, ako uvádza talianska ústava, «odmietajú vojnu ako nástroj urážky slobody iných národov i ako prostriedok riešenia medzinárodných sporov» (Čl. 11).“

Zdroj: TK KBS