Články Vianočné a novoročné prianie

Vianočné a novoročné prianie

Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno. (Jn 1,12)

Z milosrdenstva nebeského Otca naplnila celý svet veľká radosť. Boží syn sa stal človekom, zostúpil na zem a prebýva medzi nami. Ako prví počuli radostnú zvesť pastieri, ktorých oslovil Pánov anjel: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2,10-11) Jednoduché srdcia pastierov boli schopné prijať radostnú zvesť a ponáhľali sa do Betlehema, aby mohli vidieť dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Dieťatko, ktoré má vystreté ruky ku každému človeku, ktorého túži objať a naplniť ho Božou mocou, aby sme sa stali Božími deťmi a verili v jeho meno.

O tomto mimoriadnom šťastí píše svätá sestra Faustína vo svojom denníčku: Dnes počas sv. omše som uzrela pri mojom kľačadle malého Ježiška. Mal asi rok a prosil ma, aby som ho vzala na ruky. Keď som ho vzala na ruky, pritúlil sa k môjmu srdcu a povedal: „Dobre mi je pri tvojom srdci.” (Den. 1481)

Pamiatka narodenia Ježiša nás učí veľkej pokore a poníženosti Božieho syna, narodeného v maštali a uloženého v jasliach. Je to nová cesta pre nás kresťanov, aby sme sa ponáhľali do Betlehema, uvideli dieťa a pozvali ho do našich sŕdc i životov. Takto bohatí na lásku a milosrdenstvo dokázali vnímať akúkoľvek biedu dnešného sveta a skláňať sa k nej tak, ako to robíme, keď zapájame naše srdcia do diela Korunky za zomierajúcich a pomáhame Ježišovi zachraňovať duše.

Ďakujeme Vám za Vašu prítomnosť, vytrvalosť a pohotovosť v mimoriadnej službe milosrdenstva v diele Korunky za zomierajúcich.

Na tento vianočný čas a nový rok 2022 Vám prajeme jednoduché a veriace srdce, citlivé na Božie vnuknutia, srdce bdelé sprevádzajúce tých, ktorí odchádzajú do domu Otca, srdce múdre a odvážne, verne kráčajúce cestou spásy, napriek všetkým objavujúcim sa prekážkam.

Uisťujeme Vás, že každý deň v hodine milosrdenstva pamätáme na Vás v modlitbách a rovnako aj vo svätej omši každú tretiu sobotu v mesiaci. Ďakujeme Vám za akúkoľvek pomoc a podporu.

Všetko dobré od novonarodeného Pána Vám praje a pri jasliach vyprosuje

otec Artur a organizačný tím