Články Štvrté výročie diela pomoci zomierajúcim

Štvrté výročie diela pomoci zomierajúcim

„Korunka za zomierajúcich“ je duchovné dielo schválené rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, ako apoštolské dielo Rožňavskej diecézy.

Na slávnosť Všetkých svätých dňa 1. novembra každoročne prežívame výročie existencie diela „Korunky za zomierajúcich“. V uplynulom roku sme sprevádzali do domu Otca 1877 osôb, ktoré boli nahlásené prostredníctvom sms správ na číslo 0948 212 134. Na tomto čísle prijímame mesačne v priemere okolo 156 sms s menami zomierajúcich. Do tejto služby je zapojených 880 osôb – prihlásených zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Cypru, Francúzska… Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na fungovaní diela: dobrodincom podporujúcim dielo, kňazom a rehoľným sestrám, lekárom, zdravotníkom, opatrovateľkám, dobrovoľníkom v nemocniciach, hospicoch, sociálnych zariadeniach a domácnostiach. Preukazovaním milosrdenstva sa stávame bohatými pred Bohom a vzrastáme v človečenstve.

Každý deň sa za Vás modlíme o 15:00 hod. v Hodine milosrdenstva a zvlášť v tretiu sobotu mesiaca počas svätej omše, ktorá je obetovaná za celé dielo Korunky za zomierajúcich. Naďalej Vás pozývame k službe milosrdenstva podľa vzoru svätej sestry Faustíny, aby sme vždy mali milosrdné srdce, ktoré vie spolucítiť s utrpením blížnych.