Články Rozšírené srdce

Rozšírené srdce

Ako veľmi potrebuje dnešný svet Božie milosrdenstvo! Zo všetkých kontinentov sa z hlbín ľudského utrpenia vznáša volanie o milosrdenstvo.

sv. Ján Pavol II.


Vedomí si náročnej životnej situácie mnohých našich bratov a sestier v dôsledku pandémie koronavírusu, zvlášť tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, sprevádzajme svojou modlitbou.
Pokiaľ v nahlásenom časovom intervale služby modlitby neobdržíte sms správu s konkrétnym menom, môžete sa pomodliť za tých, ktorí zomierajú práve teraz, v tento deň alebo túto noc.

Otec Artur a organizačný tím