Články Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu (Sk 12,5)

Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu (Sk 12,5)

Podľa srdečného želania Svätého Otca mesiac máj bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu (Sk 12,5)“. Táto iniciatíva sa bude týkať všetkých mariánskych sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby ruženca za ukončenie pandémie. Mariánske svätyne sú miesta, ktoré ukazujú, ako Boh zostáva s nami prostredníctvom Matky. Keď Boh prišiel na svet skrze Máriu, tak aj prostredníctvom nej hovorí svetu. Svätý Otec otvorí mariánsky mesiac vo Vatikánskej bazilike, ďalšie štafetové etapy budú z mariánskych svätýň v rôznych častiach sveta.

Každý deň sa úmysel modlitby zvlášť zameria na nejakú špecifickú skupinu, napr. na chorých, na lekárov a zdravotníkov, dobrovoľníkov, starých ľudí, nezamestnaných a ľudí v materiálnej núdzi, rodiny deti a mládež, ženy v požehnanom stave, väzňov, učiteľov, národy trpiace vojnou, ale aj na všetkých zosnulých a na tých, ktorí prežívajú žiaľ po strate blízkeho človeka.

Dňa 31. mája modlitbovú reťaz uzavrie Svätý Otec pred lurdskou jaskynkou vo Vatikánskych záhradách.